Instruktionsvideor för Polestar 2

Säkerhet

Polestar 2 är utrustad med en rad säkerhets- och skyddsfunktioner. Läs mer om hur du använder dem för maximal trygghet och säkerhet i trafiken.

Polestar 2 är utrustad med en rad säkerhets- och skyddsfunktioner. Läs mer om hur du använder dem för maximal trygghet och säkerhet i trafiken.

Aktivera och inaktivera BLIS (Blind Spot Information System)

Svep åt vänster på pekskärmen för att välja funktionsvyn. Knappen för BLIS-aktivering finns under Hjälp, och lyser när BLIS är aktiverat. Om du aktiverar BLIS när motorn är igång blinkar sidobackspeglarnas blinkers en gång. Om du inaktiverar BLIS när motorn är avstängd förblir systemet inaktiverat när motorn startas nästa gång, och blinkersen är släckt.

Återgå till översikten

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: