Instruktionsvideor för Polestar 2

Annat

Steg för steg-anvisningar om hur du använder Polestar 2:s dragkrok, sidobackspeglar, vindrutetorkare och mycket mer.

Steg för steg-anvisningar om hur du använder Polestar 2:s dragkrok, sidobackspeglar, vindrutetorkare och mycket mer.

Fälla in och fälla ut dragkroken

1. Fäll ut dragkroken genom att öppna bagageluckan och trycka på knappen på vänster sida längst bak i lastutrymmet. Håll inte knappen intryckt för länge, då detta kan förhindra att dragkroken fälls ut.

2. Knappens indikeringslampa visar att funktionen är aktiverad. Dragkroken fälls ut och ned i ospärrat läge, och indikeringslampan börjar blinka. 

3. Vrid dragkroken till dess ändläge, där den spärras. Indikeringslampan lyser med fast sken, och dragkroken är klar att användas. 

4. Fäll in dragkroken genom att trycka på knappen igen. 

5. Indikeringslampan blinkar och dragkroken fälls automatiskt ned i ospärrat läge. 

6. Skjut tillbaka dragkroken till dess indragna läge under stötfångaren, där den spärras. Knappens indikeringslampa lyser med fast sken när dragkroken är spärrad.

Vinkla ned backspeglarna vid parkering

Du kan vinkla ned sidobackspeglarna så att du får en bättre vy av trottoarkanten vid parkering. Lägg i backväxeln och tryck på knappen L eller R för önskad backspegel. Beroende på aktuella inställningar behöver du eventuellt trycka två gånger på knappen. När backspegeln är nedfälld blinkar knappens indikeringslampa. Tre sekunder efter att du har lagt i backväxeln börjar backspegeln automatiskt att ändra läge; den återgår till sitt ursprungliga läge efter ca åtta sekunder.

Vinkla ned sidobackspeglarna automatiskt vid parkering

Sidobackspeglarna kan vinklas ned automatiskt så att du får en bättre vy av trottoarkanten vid parkering. Tryck på Mer och sedan på Speglar på pekskärmen Välj vilken eller vilka backspeglar som ska vinklas ned när du lägger i backväxeln; ingen, förarsidan, passagerarsidan eller båda. Tryck snabbt två gånger på knappen L eller R så återgår backspeglarna till ursprungligt läge.

Vika in sidobackspeglarna automatiskt

Vid parkering i trånga utrymmen kan sidobackspeglarna vikas in automatiskt. Tryck samtidigt på knapparna L och R och håll dem nedtryckta ca en sekund. Sidobackspeglarna viks in helt. Vik ut sidobackspeglarna igen genom att samtidigt trycka på L och R. Backspeglarnas rörelse stoppar automatiskt när de når sitt ursprungliga läge.

Uppvärmning av bakruta och sidobackspeglar

Tryck på knappen på pekskärmen för att aktivera eller inaktivera uppvärmning av bakrutan och sidobackspeglarna. Knappen lyser när uppvärmning är aktiverad. Tryck på knappen igen för att stänga av uppvärmning.

Aktivera och inaktivera vindrutetorkarnas serviceläge

Tryck på Mer på pekskärmen och välj Vindrutetorkare för att aktivera eller inaktivera vindrutetorkarnas serviceläge. Detta är möjligt endast när bilen är stillastående och vindrutetorkarna är avstängda.

Förvarings- och lastutrymme

Polestar 2 har många olika praktiska förvaringsutrymmen, såsom mugghållare, handskfack med integrerad väskkrok, främre förvaringsutrymme som är idealiskt för förvaring av laddningskablar, samt rymligt bakre bagageutrymme med integrerade väskkrokar, remmar och nät för säker undanstuvning av bagage och andra tillhörigheter.

Stänga av bilen när du sitter i den

Aktivera parkeringsbromsen och tryck på Mer på pekskärmen. Tryck på knappen Stäng av som visas längst ned på skärmen för att stänga av bilen. Starta bilen igen genom att trycka på knappen Spela/pausa nedanför pekskärmen.

Återgå till översikten

Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: