Instruktionsvideor för Polestar 2

Låsa upp bilen

Vi har gjort det så bekvämt som möjligt att låsa upp Polestar 2 utan att någon nyckel behövs. På den här sidan visar vi hur dessa funktioner fungerar.

Vi har gjort det så bekvämt som möjligt att låsa upp Polestar 2 utan att någon nyckel behövs. På den här sidan visar vi hur dessa funktioner fungerar.

Nyckelfri låsning och upplåsning

När dina bilnycklar befinner sig närmare bilen än ca en meter kan du låsa upp dörrarna genom att greppa dörrhandtaget. Lås dörrarna genom att trycka på handtagsknappen. Om du inte öppnar någon dörr inom två minuter efter upplåsning låses dörrarna automatiskt igen.

Snabb avkylning via fjärrkontrollen

Håll knappen intryckt i fem sekunder för att hissa ned sidorutorna och slå på luftkonditioneringen. Det är ett bra sätt att snabbt sänka temperaturen i bilen om den har stått parkerad i solljus.

Nyckelfri upplåsning av bagageluckan

Du kan låsa upp bagageluckan genom att trycka lätt på tryckplattan på bagageluckshandtagets undersida. Du kan använda nyckelfri låsning och upplåsning om någon av bilens nycklar befinner sig inom ca en meter från dörren respektive luckan.

Öppna och stänga bagageluckan automatiskt

Gör en framåtriktad rörelse med foten under den bakre stötfångarens mittparti och ta sedan ett steg bakåt utan att vidröra stötfångaren. En givare detekterar rörelsen och öppnar respektive stänger bagageluckan. En kort ljudsignal hörs som bekräftelse. Någon av bilens nycklar måste befinna sig inom ca en meter från bakluckan, även om bilen redan är upplåst. *

Återgå till översikten

Titta på videor om inbyggd teknik

Inbyggd teknik

Titta på videor om övriga ämnen

Övriga ämnen
* Obs! På grund av den globala bristen på halvledare från leverantörer kan det hända att hands-free-fotsensorn för bakluckan saknas på ditt fordon vid leveransen. Den kan dock monteras kostnadsfritt vid ett senare tillfälle.
Polestar © 2021 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: