Instruktionsvideor för Polestar 2

Laddning

Det finns vissa små skillnader mellan tankning och laddning. Videon på den här sidan innehåller praktiska tips om hur du laddar smidigt och bekvämt.

Det finns vissa små skillnader mellan tankning och laddning. Videon på den här sidan innehåller praktiska tips om hur du laddar smidigt och bekvämt.

Att ladda Polestar 2

1. Öppna bilens laddningslucka och ta bort skyddslocket över laddningskontakten.

2. Anslut laddningskabelns kontakt till bilens laddningsuttag. Kontakten spärras automatiskt efter några sekunder. 

3. Följ instruktionerna på laddningsstationen för att initiera laddningen. Innan laddningen kan påbörjas utförs ett isolationsprov vilket kan ta upp till en minut. 

4. När laddningen har startat blinkar lysdioden i laddningsuttaget grönt. På instrumentpanelen och pekskärmen visas uppskattad återstående laddningstid, eller i förekommande fall att laddningen av någon anledning inte fungerar som avsett. 

5. Om du vill avbryta laddningen trycker du på knappen vid laddningsuttaget. Om du avbryter snabbladdning går det inte att återuppta den automatiskt, eftersom laddningsstationen kräver att laddningen först initieras på nytt. Snabbladdning avbryts normalt inte när bilen låses upp.

Återgå till översikten

Titta på videor om hur du låser upp bilen

Låsa upp bilen
Polestar © 2022 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats: