Kommer min effektoptimering att försvinna om Volvo gör eventuella framtida uppdateringar på min bil vid service?

Nej, om Volvo inför uppdateringar till den mjukvara som fanns i din bil i original så kommer dessa förbättringar även att införas ihop med din effektoptimering. Du får alltså fördelarna vid eventuella förbättringar från Volvo samtidigt som prestandan från din effektoptimering finns kvar.

Kan jag återställa min bil om det skulle behövas? Inför en försäljning till exempel.

Ja, det kan man alltid göra. Alla Volvohandlare har möjligheten att göra detta genom samma system som initialt levererade effektoptimeringen. Som kund får man dock inte tillbaka pengarna man en gång betalade för effektoptimeringen. Optimeringen är inte överförbar till annan bil. Kontakta din lokala  Volvohandlare för prisuppgifter.

Jag har en äldre Volvo, kommer det att komma effektoptimeringar till dessa bilar också?

Polestar och Volvo arbetar med att kunna leverera optimeringar även till lite äldre bilar. Det finns dock vissa försvårande omständigheter med dessa bilar. Då samtliga Polestars effektoptimeringar certifieras hos myndigheterna på samma sätt som originalbilen krävs provbilar som har gått maximalt 1500 mil innan certifieringsprocessen. På äldre bilar är detta svårt att uppbringa.

Kan jag köra min Flexifuelmodell på bensin även efter en effektoptimering?

Volvos Flexifuelmodeller kan både i originalutförande och efter en effektoptimering köras på både bensin och E85, etanol. Efter en effektoptimering rekommenderas E85 för att få ut maximal prestanda ur motorn. Bilen kan även köras på bensin, 98 oktan, men med något sämre prestanda som resultat. Bensin 95 oktan kan inte rekommenderas. Detta kan orsaka driftstörningar (t.ex. ryckningar) vilket beror på att bränslet inte har “rätt” kvalitet. För att få bästa prestanda och lägre bränsleförbrukning ska man välja 98 oktan, och allra helst E85 för maximal effekt. För Flexifuelmodellerna står det i intyget som lämnas till Bilprovningen i samband med registreringsbesiktningen en effekt på 180kW, vilket är uppmätt effekt med bensin 98 oktan.

Hur påverkar Polestar Performance min bils original fartspärr?

Polestar Performance påverkar inte bilens original fartspärr som ligger kvar på originalbilens nivå. Bilens original bromsar och däck är anpassade för bilens ursprungliga maxhastighet och begränsar därmed bilens maxhastighet även efter en effektoptimering av motorn.

Måste jag registreringsbesiktiga min bil efter en effektoptimering?

Ja, enligt vägverket skall alla förändringar på bilen registreringsbesiktigas om de påverkar bilens heblilsgodkännande. Som alla effektoptimeringar så påverkar även Polestar Performance detta helbilsgodkännande. Till skillnad mot alla andra system så kan dock Polestars effektoptimeringar registreringsbesiktigas med hjälp av Volvos intyg.

Hur går det till att registreringsbesiktiga min bil efter en effektoptimering med Polestar Performance?

När du har effektoptimerat din bil hos Volvohandlaren får du ett intyg från Volvo Personvagnar tillsammans med kvittot vid betalning. Du bokar sedan själv tid hos Svensk Bilprovning för en registreringsbesiktning. Vid tidsbokningen kontrolleras att den aktuella anläggningen utför registreringsbesiktningar, vissa mindre anläggningar saknar personal med rätt behörighet för detta. Vid registreringsbesiktningen uppvisas intyget från Volvo Personvagnar för personalen som utför besiktningen. Man utför en enkel registreringsbesiktning, kallad A2A. Kostnaden för en registreringsbesiktning ingår inte i priset för effektoptimeringen. Priset är 800 SEK.

Hur påverkas min försäkring av att bilen effektoptimeras med Polestar Performance?

Volvia och alla andra försäkringsbolag accepterar och godkänner eventuella maskinskador på bilar med effektoptimering från Polestar som är utförda av godkända och auktoriserade Volvo märkesverkstäder.

Hur påverkas fordonsskatten efter en effektoptimering med Polestar Performance?

Då skatten är baserad på utsläppsnivåer och Polestars effektoptimeringar inte påverkar certifierade värden påverkas heller inte fordonsskatten.

Ökar förmånsvärdet på min tjänstebil efter att jag har effektoptimerat den med Polestar Performance?

Enligt skatteverket räknas effektoptimeringen och dess installation som extrautrustning och påverkar således förmånsvärdet. Om förmånshavaren betalar privat kan två alternativ användas:
Om förmånshavaren betalar privat och lämnar över bestyrkt kopia av räkning/faktura till arbetsgivaren sker beskattningen enligt följande. Trimningssatsen inkl. montering ska läggas till som extrautrustning. Samtidigt får förmånshavaren sänkt förmånsvärde för det inbetalda beloppet det år som betalningen sker. Exempel: Förmånsvärde 10 000 kr inkl trimsats. Kostnad betald av förmånshavaren är 2 500 kr. Förmånsvärde blir detta år blir då 7 500 kr (10 000 – 2 500). Kommande år 10 000 kr.
Om förmånshavaren betalar själv och inte lämnar över räkning/faktura har arbetsgivaren inget underlag för effektoptimeringen. I sådant fall påverkas normalt inte förmånsvärdet då extrautrustningen tillhör förmånshavaren.

Jag har en miljöbil. Förlorar jag förmånerna med detta efter en effektoptimering med Polestar Performance?

Enligt transportstyrelsens regler så klassas ett fordon som miljöbil om de kan köras på ett alternativbränsle (annat bränsle än bensin, diesel eller gasol) samtidigt som bränsleförbrukningen vid blandad körning inte överstiger 9,2 L/100km. Då Polestars effektoptimeringar inte påverkar den certifierade bränsleförbrukningen så klassas Volvos miljöbilar som miljöbil även efter en optimering med Polestar Performance.