Eldriven hållbarhet

Vi har varit engagerade från första början för att skapa en klimatneutral framtid och visa vägen in i en ny epok av hållbar elprestanda.

Vår hållbarhetsambition

Vi vill vara förändringen som alla vet behövs och vägleda hela bilbranschen i rätt riktning. Det innebär att förbättra, tänka nytt, experimentera och inte lämna något ogjort för att lyckas skapa en framtid utan utsläpp. 

Vi är transparenta vad gäller hållbarhet

På Polestar erkänner vi att resan mot en hållbar mobilitet är precis det, en resa. Vi har inte alla svar, men vi är fast beslutna att göra framsteg och tror bestämt att ju mer öppna och transparenta vi är om våra produkter och våra arbetssätt, desto snabbare kan vi nå vårt mål.

Ta del av alla detaljer

Hållbar innovation

Om bilbranschen och samhället i stort ska utvecklas måste vi experimentera. Vi upptäcker nya möjligheter, och nya sätt att tänka genom att testa nya processer och teknologier.

Vår hållbarhetsstrategi

Vår hållbarhetsstrategi definierar de ambitiösa mål som vi vill uppnå. Vi fokuserar på grundläggande principer som klimatneutralitet, cirkularitet och transparens, såväl som de viktiga möjliggörare som kan ta oss dit vi vill.

Få alla de senaste nyheterna om Polestar

Våra nyhetsbrev är en komprimerad sammanfattning av allt det senaste från Polestar: nyheter, evenemang, produktinformation och mycket mer.

Prenumerera
Polestar © 2020 Alla rättigheter förbehållna
Byt plats:

Select your region

Europe

Asia-Pacific