Polestar 2

Våra ambitioner tar form

>

Heltäckande säkerhet

De många förebyggande och skyddande funktionerna samt den oöverträffade överblicken över omgivningen från flera radarenheter och kameror gör Polestar 2 till en föregångare när det gäller säkerhet.

Skydda och förebygga

Inget undslipper Polestar 2. Den har enorm kapacitet att ta in information om omgivningen och hur fordonen i närheten rör sig. Hos Volvo kallas tekniken IntelliSafe™ och Polestar utnyttjar den till fullo. Föraren och passagerarna skyddas med en mängd förebyggande funktioner och skyddande tekniker. De som åker i Polestar 2 blir också mer medvetna om världen utanför bilen än någonsin. Helt automatiskt dessutom – ingenting behöver aktiveras. Alltid på plats, alltid i tjänst – den bästa andraföraren du kan önska dig.

Dämpa kollisioner

Med frontradar, en kamera monterad på vindrutan och två bakre radarenheter blir Polestar 2 högst medveten om vad som händer runtomkring och vidtar förebyggande åtgärder om något inkräktar på dess personliga sfär. Allt från fotgängare till stora älgar upptäcks av Polestar 2, som varnar föraren (med bromspulser, ljudsignaler och visuella signaler i förardisplayen) och vid behov bromsar in automatiskt. Automatisk förinbromsning, styrhjälp och bältessträckare kopplas in för att maximera säkerheten för passagerarna i bilen.

Laddning

Polestar 2 kan laddas med både likspänning och växelspänning. Det blir aldrig långt mellan laddplatserna. Använd växelspänning hemma eller på jobbet, använd likspänning på långfärder eller om du har bråttom (upp till 150 kW). Styr typen av laddningsström, laddningstid, maximal laddningsnivå med mera i Polestar-appen. En 7 meter lång lågspänningskabel finns i standardutrustningen. Köp till en 4,5 meters högspänningskabel för kortare laddningstider.

Elbilar: Är du redo?

Nu när vi går över till eldrivna fordon har du säkert frågor som du vill ha besvarade innan du tar nästa steg. Här tar vi upp de vanligaste frågorna, samtidigt som du får användbar information om elbilar.

Galleri