Bærekraft

Bærekraftig innovasjon

Det er åpenbart at vi må handle raskt for å verne miljøet. Det finnes rikelig med ideer om hvordan vi kan gå over til en mer bærekraftig livsstil, og hvis vi vil at bilbransjen og samfunnet som helhet skal bevege seg fremover, er vi nødt til å eksperimentere. Gjennom å prøve nye prosesser og teknologier kommer vi til å avdekke nye muligheter og andre måter å tenke på som vil sette fart på overgangen til klimanøytralitet og sunne økosystemer.

Det er åpenbart at vi må handle raskt for å verne miljøet. Det finnes rikelig med ideer om hvordan vi kan gå over til en mer bærekraftig livsstil, og hvis vi vil at bilbransjen og samfunnet som helhet skal bevege seg fremover, er vi nødt til å eksperimentere. Gjennom å prøve nye prosesser og teknologier kommer vi til å avdekke nye muligheter og andre måter å tenke på som vil sette fart på overgangen til klimanøytralitet og sunne økosystemer.

Tillit til teknologien

Vi har ekte entusiasme for ny teknologi, og vi har forpliktet oss til å fremme teknologier som kan bidra til å minimere miljøpåvirkningen vår. Et eksempel er den avfallsreduserende rekonstruerte tredekoren i Polestar 2. Et annet er de linbaserte komposittene og den resirkulerte plasten i Polestar Precept. Og så har vi bruken av blokkjede til sporing av kobolt i batterimodulene våre. Ny teknologi betyr grønnere kjøring og biler med stadig mer engasjerende, stimulerende ytelse.

Blokkjedeteknologi i forsyningskjeden

Da vi så fordelene ved å bruke blokkjedeteknologi til å spore kobolten vi bruker i bilbatteriene våre, slo vi til med en gang. Vi bruker teknologien til å registrere koboltens opphav, vekt, størrelse, sporbarhet, og informasjon som viser de involverte partenes etterlevelse av OECDs retningslinjer for forsyningskjeder i hver transaksjon. Blokkjeden garanterer at informasjonen som er oppgitt, ikke kan endres uten at det oppdages.

Reduksjon av andre utslipp

Utslippene fra bilbransjen begrenser seg ikke til karbondioksid. Partikkelutslipp fra bremsing er for eksempel en annen viktig faktor. Når det gjelder akkurat dette, arbeider en av bremsepartnerne våre, Brembo, med forskjellige materialer for å minimere partikkelutslippene. Vi arbeider dessuten konstruktivt med partnerne våre for å redusere andre typer utslipp og kreve mer ambisiøse mål og tiltak.

Det store bildet

Koronaviruspandemien har hatt en enorm innvirkning på samfunnet og økonomien over hele verden. Dette gir oss en glimrende mulighet til å gjenoppbygge en europeisk økonomi som setter kampen mot klimaendringer og tap av biologisk mangfold i fremste rekke. Polestar har sammen med en rekke representanter i europaparlamentet, selskapsledere, handelsforeninger, frivillige organisasjoner og Den europeiske faglige samorganisasjon gått inn i Green Recovery Alliance – Alliansen for grønn gjenoppbygging. Vi vil være med på arbeidet med å gjøre planer om til konkrete tiltak som vil endre menneskers liv og bidra til en rask gjenoppbygging av økonomiene og samfunnene våre.

Gå tilbake til siden for høydepunkter

Transparent kommunikasjon om bærekraft

Bli kjent med detaljene

Vårt etiske standpunkt

Mer informasjon
Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: