Bærekraft
Grey background holding three circles in white black and yellow

Polestars bærekraftrapport 2022

Les hele rapporten

Polestars bærekraftrapport 2022

Les hele rapporten

Transparens handler om ansvarliggjøring, og det er helt avgjørende for en rask overgang til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Transparens handler om ansvarliggjøring, og det er helt avgjørende for en rask overgang til bærekraftig, elektrisk mobilitet.

Hele bransjen vår må endres, og Polestar er ikke et unntak. Men før man kan gjøre endringer, må man konstatere behovet for dem. Med fokus på våre fire grunnpilarer – transparens, sirkularitet, klimanøytralitet og inkludering – er bærekraftrapporten vår for 2022 både en ærlig evaluering av hvor Polestar er i dag, og et veikart til hvor vi burde være.  

 • Klimanøytralitet

  I årets rapport er det mange grunner til optimisme. Etter hvert som vi vokser som selskap, øker de totale utslippene i vår verdikjede, men innsatsen for å unngå at disse tallene vokser i samme takt har gitt resultater. I løpet av året har mengden drivhusgass per solgte bil gått ned sammenlignet med 2021, som en fortsettelse av den nedadgående trenden fra året før. I tillegg fortsatte prosjekt Polestar 0 å tiltrekke seg partnere, og gjennom disse samarbeidene ble det satt i gang betydningsfulle forskningsprosjekter.

 • Sirkularitet

  Sammen med Circle Economy og STENA Recycling, bestemte vi oss i 2022 for å beregne hvordan Polestar 2 påvirker viktige sirkularitetsrelaterte tema – forbruk av råstoffer, biomangfold og resirkulerbarhet. Disse undersøkelsene førte til nye forslag til hvordan vi kan bli bedre på renovering, overhaling, gjenbruk og resirkulering.  

 • Transparens

  Hva skal til for å bygge en Polestar? I årets bærekraftrapport kan du lære mer om vår nyeste bærekraftdeklarasjon. Du finner også informasjon om hvordan sporing av materialer er utvidet til å omfatte kobolt, glimmer, litium, nikkel i tillegg til skinn og ull.

 • Inkludering

  Polestar gjør stadig fremskritt når det kommer til å nå mål for likestilling mellom kjønn, menneskerettigheter, etisk forretningsdrift og en inkluderende kundeopplevelse. Vi er forpliktet til ansvarlig drift, utfører selskapsgjennomganger (due diligence) og følger våre egne etiske retningslinjer. I sammenheng med Polestar 2 og 3 har vi for eksempel innhentet forpliktelser fra alle direkteleverandører om tema som likestilling, arbeidsvilkår, tvangsarbeid og lønn.

  Les hele rapporten

Hold deg oppdatert om siste nytt fra Polestar

Abonner
Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring