Bærekraft

Vårt etiske standpunkt

Vi er overbevist om at etisk forretningsdrift er det eneste rette, ikke bare for vår egen bedrift, varemerke og personale, men for samfunnet som helhet. Det er ikke godt nok å bare etterleve lovverket. I tillegg til våre egne etiske retningslinjer har vi utarbeidet etiske retningslinjer for våre forretningspartnere, og dessuten interne antikorrupsjonsregler. Ansvarlig forretningsdrift avhenger av hver og en av oss.

Vi er overbevist om at etisk forretningsdrift er det eneste rette, ikke bare for vår egen bedrift, varemerke og personale, men for samfunnet som helhet. Det er ikke godt nok å bare etterleve lovverket. I tillegg til våre egne etiske retningslinjer har vi utarbeidet etiske retningslinjer for våre forretningspartnere, og dessuten interne antikorrupsjonsregler. Ansvarlig forretningsdrift avhenger av hver og en av oss.

Gjøre det rette

Vi vil at alle i Polestar skal føle seg sikre på at de kan stille spørsmål eller ta opp saker knyttet til etiske tema. Våre etiske retningslinjer gir detaljerte beskrivelser av regler og praktiske skritt som skal følges for å sikre at vi opptrer i tråd med etiske standarder på høyeste nivå. De understreker også betydningen av å kommunisere på en transparent måte, opptre med integritet, og stå inne for det vi sier og gjør.

Les våre etiske retningslinjer

Ansvarlig samarbeid

Polestar har forpliktet seg til ansvarlig forretningsdrift gjennom hele selskapets verdikjede, og vi forventer det samme fra forretningspartnerne våre. Våre etiske retningslinjer for forretningspartnere fastsetter Polestars krav og forventninger til gode arbeidsforhold, vern av menneskerettigheter, hensyn til miljøet og integritet i forretningsdriften, inkludert nulltoleranse for bestikkelser og korrupsjon.

Les våre etiske retningslinjer for forretningspartnere

Mot korrupsjon og bestikkelser

For å sikre at forretningsforbindelsene våre er basert på tillit, transparens, ærlighet og ansvarlighet, tillater vi ikke noen form for korrupsjon eller bestikkelser. Ingen Polestar-ansatte vil oppleve negative konsekvenser for å nekte å betale bestikkelser eller penger under bordet, selv om det innebærer tap av forretningsmuligheter. Dessuten har vi klare retningslinjer som hjelper oss å vurdere om gaver, tjenester eller gjestfrihet tilbys uten korrupt formål. Bruken av blokkjede til sporing av kobolten vi bruker i bilbatteriene våre, er også et eksempel på hvordan vi arbeider aktivt med leverandørene våre for å hindre korrupsjon.

Gå tilbake til siden for høydepunkter

Transparent kommunikasjon om bærekraft

Bli kjent med detaljene
Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: