Sikkerhet

Sikkerhet
Sikkerhetshjelp for føreren

Sikkerhetshjelpen er alltid til stede og alltid på vakt. Den overvåker omgivelsene kontinuerlig for å oppdage potensielle problemer og er klar til å varsle føreren og gripe inn om nødvendig.

Sikkerhetshjelpen er alltid til stede og alltid på vakt. Den overvåker omgivelsene kontinuerlig for å oppdage potensielle problemer og er klar til å varsle føreren og gripe inn om nødvendig.

Systemene i dybden

Inngår i standardfunksjonene

Vår definisjon av "standard" er alt annet enn standard. Se ekstrautstyret som følger med i alle Polestar 2.

Se nærmere på standardfunksjonene
Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: