Pilot lite pakke

Pilot lite-pakken
Føreroppmerksomhet

Teknologi som ser mer enn det menneskelige øyet kan registrere. Sikkerhetssystemene for føreroppmerksomhet holder stadig utkikk og overvåker områder rundt bilen som kan være vanskelige å se. Ved behov griper systemet inn for å unngå kollisjoner.

Teknologi som ser mer enn det menneskelige øyet kan registrere. Sikkerhetssystemene for føreroppmerksomhet holder stadig utkikk og overvåker områder rundt bilen som kan være vanskelige å se. Ved behov griper systemet inn for å unngå kollisjoner.

Blindsoneinformasjon med styrehjelp

Systemet for blindsoneinformasjon registrerer kjøretøy som er i ferd med å passere, og blinker med et varsellys som er innebygget i de rammeløse speilene. Hvis systemet merker at Polestar 2 likevel er i ferd med å skifte kjørefelt, vil styrehjelpfunksjonen styre bilen tilbake i det opprinnelige kjørefeltet.

Cross Traffic Alert med bremsestøtte

Dette systemet registrerer biler, syklister og fotgjengere som nærmer seg når du rygger, til og med rundt hjørner. Når radaren merker en mulig kollisjon, varsles du med lyd og et visuelt varsel. Hvis du fortsetter å rygge, bremser Polestar 2.

Advarsel og skadereduksjon ved påkjørsel bakfra

Advarsel og skadereduksjon ved påkjørsel bakfra kontrollerer om det er kjøretøy bak Polestar 2 og beregner risikoen for kollisjon. Hvis en bil kommer for nær, blinker systemet hurtig med alle blinklysene. Systemet kan også forhåndsstramme sikkerhetsbeltene og bremse automatisk hvis den registrerer at det er i ferd med å skje en ulykke.

Inngår i Pilot lite-pakken

Kjør med et høyere oppmerksomhetsnivå. Ta neste skritt i retning smartere, tryggere kjøring med Pilot lite-pakken.

Info om Pilot-pakken
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: