Nyheter

Trygghet med sikkerhet i vårt DNA

I vår familierelasjon med Volvo Car Group ligger også 90 år med ledende sikkerhetsforskning. Polestar 2 er utstyrt med det siste innen beskttelse og forebyggende teknologi og er klar til å gripe inn når det er nødvendig.

Visste du at sikkerhetsbeltet slik vi kjenner det i dag, ble designet av Volvo? Få mennesker har reddet så mange liv som Volvo-ingeniøren Nils Bohlin. Siden 60-tallet har dette beltet reddet uttallige liv. og redusert skader i millioner av tilfeler. Volvo har alltid ligget i tet når det kommer til førersikkerhet, og det er denne arven som er en del av vårt DNA. Nedenfor følger noen av de ulike systemene som gjør Polestar 2 til en av de tryggeste bilene på veien.

Forbygging av utforkjøring

Dette systemet bruker signaler fra kamera og radar for å gripe inn dersom systemet opdater at bilen er i ferd med å kjøre ut av veien. Systemet er aktivt hele tiden og vil automatisk gripe inn for å få bilen tilbake i kjørefeltet i hastigheter mellom 65 og 140 km/t. Dersom du er i ferd med å kjøre ut av veien med en brå bevegelse vil bilen også reagere med en kort bremsepuls.

Brems etter kollisjon

Om bilen kolliderer vil Polestar 2 automatisk forhindre ytterligere skade på bilen og omgivelsene ved å bremse. Dersom sensorene registrerer at kollisjonsputene eller setebeltestrammerene aktiveres vil det sendes et signal til bremsesystemet om å bremse for å redusere konsekvensene av sammenstøtet.

Nedre bærebjelke foran

Fronten i bilen er designet for å absorberer energi ved en frontkollisjon på samme måte som motoren gjør i en bil med forbrenningsmotor. Ettersom fraværet av en forbrenningsmotor krever ekstra styrke i bilens front ved kollisjon. Dette gjør at risikoen for skader på batteripakken og personer i bilen reduseres kraftig.

Batterisikkerhet

At elbiler ikke har en forbrenningsmotor foran gjør at bilen har en sikkerhetsmessig fordel. Vi har økt denne fordelen ved å verne om batteriet ved en ulykke. For å redusere sannsynligheten for at noe trenger inn i batteriet ved ulykke er rammen utstyrt med en blokk på hver side som dirigerer energien mot ett enkelt kontaktpunkt. Dersom bilen registrerer en kollisjon vil den automatisk koble av høyspentsystemet fra resten av bilen - noe som reduserer risiko for skade på strømkretsene.

Beskyttelse for myke trafikanter

Pedestrian Protection System (PPS) er et system som skal beskytte fotgjengere ved enkelte frontkollisjoner. Dette skal bidra til å dempe fotgjengerens sammenstøt med bilen. Dette skjer ved at panseret løftes opp og skyves litt bakover og en automatisk alarm sendes via Polestar Connect.

Polestar 2 har i tillegg til det vanlige settet med kollisjonsputer, integrert kollisjonsputer i siden på ryggen av forsetene og beskytter fører og passasjer foran ved kollisjon fra siden.
For å redusere sannsynligheten for at noe trenger inn i batteriet ved ulykke er rammen utstyrt med en blokk på hver side som dirigerer energien mot ett enkelt kontaktpunkt.

Whiplash Protection System

WHIPS eller Whiplash Protection System er en funksjon som minker sannsynlighet for nakkeskader. Systemet besgtår av en energiabsorberende seterygg og pute, samt en nakkestøtte som er tilpasset systemet. Denne aktiveres ved påkjørsel bakfra der kollisjonsvinkel, hastighet og egenskaper ved bilen som skaper kollisjonen spiller inn. Når ulykken inntreffer vil forseteryggene felles bakover og sitteputen glir ned slik at sittestillingen for fører og passasjer i forsetet endres. Bevegelsen bidrar til å absorbere en del av kreftene som kan forårsake nakkeslengskader.

Connected Safety

Dette systemet kommuniserer informasjon mellom egen bil og andre biler via en skytjeneste. For Polestar 2 betyr det at du hele tiden kan motta varsel fra andre Polestar eller Volvo-biler på veien.  Denne funksjonen kan informere føreren om at et annet kjøretøy lenger fremme har aktivert varselblinklys eller har registrert en glatt vei. 

Driver Alert Control

Dette systemet varsler fører med lyd og visuelle signaler dersom bilen registrerer at føreren viser tegn til trøtthet eller er distrahert.

Etter en ulykke

Når bilens sikkerhetsystem aktiveres ved en ulykke der beltestrammere eller kollisjonsputer utløses, ringer bilen automatisk til alarmsentralen og en melding med bilens posisjon sendes. I taket, ved kupélysene finnes det også en SOS-knapp, for å kontakte alarmsentralen i en nødsituasjon

Sikkerhet
Polestar 2 Euro NCAP resultat • Passasjer, voksen: 93% • Passasjer, barn: 89% • Myke trafikkanter: 80% • Sikkerhetssystemer: 86%

Tidligere i år fikk vi en annerkjennelse på hvor høyt vi setter sikkerhet i våre biler. Polestar 2 ble rangert som en av de beste elbilene testet i Euro NCAP, ed totalt 5 stjerner i testen. I følge Euro NCAP er en 5-stjerners rating en "generell god ytelse innen kollisjonsbeskyttelse og godt utstyrt bil med omfattende og robust anti-kollisjonsteknologi."

Tilknyttet

Polestar Precept: Fra konsept til bil, 3. episode

Inspirasjon er en flyktig ting. Plutselig er den der, og like plutselig forsvinner den igjen. Den forholder seg ikke til tidsplaner, noe alle som driver med kreativt arbeid, vet altfor godt. Inspirasjon kan være problematisk.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: