Nyheter

Rolleskifte for bilen: Polestar og edie-prisen for bærekraftig innovasjon

Personbilen har hatt mange roller gjennom sin 135-årige historie, fra et mirakel innen persontransport til et forurensningsproblem. Et eksempel på bærekraft har den imidlertid aldri blitt fremstilt som, og den har i hvert fall ikke fått noen pris for det. Før nå.

Polestar 2 er et produkt med ambisjon bygget i en topp moderne fabrikk med ekte innovasjon i sentrum.

Polestar har blitt hedret med pris for Årets Produktinnovasjon for sin helelektriske Polestar 2 ved det anerkjente edie Sustainability Leaders Awards. Organisert av edie, anerkjenner denne prisen organisasjoner som har tatt sin miljømessige, sosiale og økonomiske ytelse til nye høyder i et forsøk på å oppnå en bærekraftig fremtid i dag.

Polestars ytelse i disse områdene inkluderer bedre sporbarhet av kobolt brukt i Polestar 2 sine batterier, publisering av Polestar 2's LCA rapport, og et bevis på at bærekraft er den nye premium ved å bruke uortodokse og resirkulerte materialer.

"Polestar presenterer en enormt imponerende tilnærming til innovasjon som utnytter sporbarhet for å forbedre sosiale utfall og samtidig redusere miljøpåvirkningen," sier juryen. "Dette er et ambisiøst produkt laget i en topp moderne fabrikk med ekte innovasjon i sentrum".

Polestar 2 nekter å alltid spille én rolle. Å vinne en pris for å spille rollen som Årets bærekraftige produktinnovasjon er beviset.

(Polestar 2) er et ambisiøst produkt som produseres i en topp moderne fabrikk der innovasjon er et kjerneelement.

Polestar har vunnet prisen for årets produktinnovasjon for helelektriske Polestar 2 under utdelingen av den anerkjente edie-prisen for bærekraftforkjempere. Prisutdelingen arrangeres av anerkjente edie og hedrer organisasjoner som har gjort en stor innsats innen miljø, samfunn og finans for å bidra til en bærekraftig fremtid i dag. 

Eksempler på Polestars innsats for bærekraft er blant annet økt sporbarhet for kobolt som brukes i batteriene i Polestar 2, publiseringen av livsløpsanalysen for Polestar 2, og demonstrasjonen av at bærekraft er det nye premium gjennom bruk av uortodokse og oppsirkulerte materialer.

"Polestar representerer en veldig imponerende form for innovasjon som bruker sporbarhet til å påvirke samfunnet i positiv retning i tillegg til å redusere miljøpåvirkningen", sa juryen. "Dette er et ambisiøst produkt som produseres i en topp moderne fabrikk der innovasjon er et kjerneelement."

Polestar 2 nekter å la seg begrense av bilens tradisjonelle rolle. Tildelingen av en pris for rollen som årets bærekraftige produktinnovasjon er beviset.

Tilknyttet

Polestar intends to go public

Polestar has never gone it alone. We’ve had plenty of collaborators, kindred spirits, and fellow EV enthusiasts with us on our journey towards sustainable electric mobility. And now, in Gores Guggenheim Inc., we have a new partner. One with whom we intend to go public, pursuant to a business combination agreement which we have signed.

Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: