Belysning

I tillegg til LED-frontlys er Polestar 2 utstyrt med mange smarte lysfunksjoner både innvendig og utvendig. Vi belyser temaet under.

I tillegg til LED-frontlys er Polestar 2 utstyrt med mange smarte lysfunksjoner både innvendig og utvendig. Vi belyser temaet under.

Velkomst- og avskjedslys

Når du låser opp bilen, sier lysene hei. I dagslys tennes posisjonslys, innvendige taklys, gulvlys og bagasjeromslys. I mørkere forhold tennes også frontlysene, nummerskiltlys og belysning i de utvendige dørhåndtakene. Når du forlater bilen etter en kjøretur, blir posisjonslysene og nummerskiltlysene værende på i ca. 2 minutter, eller til bilen låses. Trykk på Mer på midtdisplayet for å slå utvendige lyssekvenser på og av.

Innvendig belysning: takkonsoll

Trykk på knappen i midten av takkonsollen for å slå på de innvendige lysene. Trykk en gang til for å slå dem av. Trykk og hold inne flaten på venstre eller høyre lys til det dempes til ønsket lysstyrke. De små taklysene ved dørene kan slås på og av med et raskt sveip.

Innvendig belysning: dekorlys og stemningslys

Lysstyrken på dekorlyset og stemningslyset i Polestar 2 kan justeres i menyen for Innvendige lys i midtdisplayet. Velg mellom av, lav eller høy intensitet for lyset rundt dørene, midtkonsollen og bagasjerommet, og for Polestar-symbolet i takkonsollen.

Aktivt fjernlys

Vri venstre spak for å slå på aktivt fjernlys. Du vil se et lyssymbol som lyser hvitt i førerdisplayet, og den roterende ringen vil gå tilbake til utgangsposisjonen. Når fjernlyset er aktivert, vil symbolet lyse blått i stedet for hvitt.

Aktivere lyssekvensene og stille inn varigheten for Home Safe Lights (ledelys)

Trykk Mer på midtdisplayet og deretter Utvendige lys. Nå kan du velge å slå Lyssekvenser på og av. Nederst på skjermen kan du også velge hvor lenge Home Safe Lights skal lyse: 30, 60 eller 90 sekunder.

Stille inn varighet for Home Safe Lights

Trykk på Mer på midtdisplayet, og velg deretter Utvendige lys. Ved hjelp av alternativene for varighet for Home Safe Lights nederst på skjermen, kan du velge om du vil at bilens utvendige lys skal bli værende på i 30, 60 eller 90 sekunder etter at du går ut av bilen. Velg ønsket alternativ, og trykk deretter rattspaken på venstre side i retning dashbordet og slipp. Symbolet lyser i instrumentpanelet som tegn på at funksjonen er aktivert og parkeringslysene, frontlysene, nummerskiltlysene og dørhåndtaklysene slås på.

Tilbake til oversikt

Se filmklipp om å åpne bilen

Åpne bilen

Se filmklipp om teknologi i bilen

Teknologi i bilen
Polestar © 2022 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted: