Mangfold er avgjørende for vekst, innovasjon, produktivitet og for å nå bærekraftsmålene. Derfor er det urovekkende at ni av ti som jobber i bilindustrien er menn.

Mangfold er avgjørende for vekst, innovasjon, produktivitet og for å nå bærekraftsmålene. Derfor er det urovekkende at ni av ti som jobber i bilindustrien er menn.

Med kvinner i førersetet 08.03.2023. Bli med i Oslo eller Trondheim.

Bli med på en ettermiddag der vi setter likestilling og kjønnsbalanse i forsetet. hvordan kan vi inkludere alle i kampen for likestilling og rettferdighet på en effektiv og hensiktsmessig måte?  Registrer deg for å være med på Polestar x SHE i Oslo

Bli med i Oslo

Vi har kommet langt på vei mot kjønnsbalanse, men mange av kampsakene like relevante i dag som for hundre år siden. Vi diskuterer tematikken «Kvinner i ledelsen» og hva arbeidet for likestilling og kjønnsbalanse handler om i 2023. Bli med på en aften sammen med Polestar og BDO i Trondheim.

Bli med i Trondheim


SHE Community ble stiftet i 2014 for å inspirere kvinner til å bli ledere og investorer. Den første konferansen ble arrangert i 2015 og er nå blant de største av sitt slag i Europa.

Polestar er SHE-partner for andre året på rad og skal fremover jobbe for at bilindustrien blir mer mangfoldig. Dette skal vi gjøre ved å diskutere løsninger og inspirere kvinner i bilbransjen - og i neste omgang ønsker vi å motivere kvinner og unge jenter som søker seg mot bransjen.

Les mer og registrer deg til SHE-konferansen


I Norge er vi heldige som lever vi i en tid med like utdannings- og karrieremuligheter for alle kjønn. Likevel vet vi at arbeidslivet i Norge fortsatt er svært kjønnsdelt. I den norske bilbransjen er det rundt 50 000 ansatte, og kun 9 prosent av disse er kvinner.

Når vi vet at mangfold er avgjørende for både vekst, innovasjon og produktivitet, og også for å nå bærekraftsmålene, er dette kritisk. I en tid der vi flytter grenser for å innovere og fremtidssikre mobilitet for en hel verden er det et skrikende behov for kvalifisert arbeidskraft. Da er det på høy tid å jobbe strategisk og målrettet for å rekruttere ikke bare fra halvparten av, men fra alle arbeidstakere.

I Norge er vi heldige som lever vi i en tid med like utdannings- og karrieremuligheter for alle kjønn. Likevel vet vi at arbeidslivet i Norge fortsatt er svært kjønnsdelt. I den norske bilbransjen er det rundt 50 000 ansatte, og kun 9 prosent av disse er kvinner.

Når vi vet at mangfold er avgjørende for både vekst, innovasjon og produktivitet, og også for å nå bærekraftsmålene, er dette kritisk. I en tid der vi flytter grenser for å innovere og fremtidssikre mobilitet for en hel verden er det et skrikende behov for kvalifisert arbeidskraft. Da er det på høy tid å jobbe strategisk og målrettet for å rekruttere ikke bare fra halvparten av, men fra alle arbeidstakere.

En mangfoldig bilbransje

Det er på høy tid å jobbe strategisk og målrettet for å rekruttere ikke bare fra halvparten av, men fra alle arbeidstakere.

Les mer


Mangfold er ikke valgfritt – det er en forutsetning for at virksomheter skal lykkes. 8. mars er den internasjonale kvinnedagen. Mars er kvinnehistoriemåneden. For å feire dette ønsker vi å dele noen tanker og historier fra noen av de fantastiske kvinnene og allierte innen likestilling som jobber på Polestar, som spiller en viktig rolle i å gjøre Polestar til det det er og hva det skal være – en inkluderende arbeidsplass.
Les mer
Polestar © 2023 Alle rettigheter forbeholdt
JuridiskEtikkPersonvernCookiesTilgjengelighetserklæring
Endre sted: