Videoveiledninger for Polestar 2

Teknologi i bilen

Fra å koble bilen sammen med mobilen din, til å laste ned apper og tips om feilsøking. Klippene på denne siden hjelper deg å få mest mulig ut av det integrerte, intelligente infotainmentsystemet i Polestar 2.

Fra å koble bilen sammen med mobilen din, til å laste ned apper og tips om feilsøking. Klippene på denne siden hjelper deg å få mest mulig ut av det integrerte, intelligente infotainmentsystemet i Polestar 2.

Pare Polestar-appen med bilen din og aktivere Digital Key (IOS)

Sørg for at du har den nyeste programvareoppdateringen for bilen installert. Du må ha den siste versjonen av Polestar-appen og Bluetooth aktivert på smarttelefonen din.

Før du parer din Polestar Digital Key, må du sørge for at alle bilnøklene dine (inkludert aktivitetsnøkkelen) befinner seg i bilen.

1. Logg inn i appen og bilen med din Polestar ID for å aktivere deling av data for Polestar Connect på bilens midtdisplay. For å gjøre dette går du til siden Integritet og data i innstillingsmenyen i bilens midtdisplay. Hver enkelt profil i bilen må logges inn med en unik Polestar ID.

2. Gå tilbake til profilen og trykk på Digital Key-knappen for å starte paringsprosessen. Du må være logget inn i en administrator-/eierprofil for den første paringsprosessen.

3. Trykk for å pare med Polestar-appen. Du vil se den samme PIN-koden på midtdisplayet og i appen.

4. Trykk på "Ja" i midtdisplayet og appen, og angi deretter et navn på bilen din for å fullføre paringen.

5. Etter at appen din er paret med bilen, må du trykke på "Aktiver Digital Key" i Polestar-appen.

6. Si ja til alle forespørsler om stedstillatelser i appen og trykk på startknappen for å begynne å bruke Digital Key.

Metallgjenstander og elektronikk kan forstyrre Digital Key-signalet. Hvis du har telefonen i en veske sammen med andre ting, må du kanskje ta telefonen ut av vesken for å bruke Digital Key.

Prosessen for låsing og opplåsing er den samme som med en vanlig nøkkel. For å låse eller låse opp bilen bare berører du dørhåndtaket. Det er ikke nødvendig å åpne appen først.

Merk: Etter at programvareoppdateringen er installert i bilen, kan det ta opptil 36 timer før mobilens fjernfunksjoner kan brukes.

For mer direkte hjelp,kontakt Polestar Support. 

Pare Polestar-appen med bilen din og aktivere Digital Key (Android)

Sørg for at du har den nyeste programvareoppdateringen for bilen installert. Du må ha den siste versjonen av Polestar-appen og Bluetooth aktivert på smarttelefonen din.

Før du parer din Polestar Digital Key, må du sørge for at alle bilnøklene dine (inkludert aktivitetsnøkkelen) befinner seg i bilen.

1. Logg inn i appen og bilen med din Polestar ID for å aktivere deling av data for Polestar Connect på bilens midtdisplay. For å gjøre dette går du til siden Integritet og data i innstillingsmenyen i bilens midtdisplay. Hver enkelt profil i bilen må logges inn med en unik Polestar ID.

2. Gå tilbake til profilen og trykk på Digital Key-knappen for å starte paringsprosessen. Du må være logget inn i en administrator-/eierprofil for den første paringsprosessen.

3. Trykk for å pare med Polestar-appen. Du vil se den samme PIN-koden på midtdisplayet og i appen.

4. Trykk på "Ja" i midtdisplayet og appen, og angi deretter et navn på bilen din for å fullføre paringen.

5. Etter at appen din er paret med bilen, må du trykke på "Aktiver Digital Key" i Polestar-appen.

6. Si ja til alle forespørsler om stedstillatelser i appen og trykk på startknappen for å begynne å bruke Digital Key.

Metallgjenstander og elektronikk kan forstyrre Digital Key-signalet. Hvis du har telefonen i en veske sammen med andre ting, må du kanskje ta telefonen ut av vesken for å bruke Digital Key.

Prosessen for låsing og opplåsing er den samme som med en vanlig nøkkel. For å låse eller låse opp bilen bare berører du dørhåndtaket. Det er ikke nødvendig å åpne appen først.

Merk: Etter at programvareoppdateringen er installert i bilen, kan det ta opptil 36 timer før mobilens fjernfunksjoner kan brukes.

For mer direkte hjelp,kontakt Polestar Support.

Bilfunksjoner i Polestar-appen (IOS)

Etter at paringen av Polestar-appen er fullført, vil alle fjernfunksjonene være tilgjengelige, for eksempel: 

 • låse eller låse opp bilen med Polestar-appen eller Digital Key
 • aktivere eller deaktivere klimaanlegget fra distanse mens bilen er parkert
 • kontrollere batteriets status og rekkevidde

  Bilfunksjoner i Polestar-appen (Android)

  Etter at paringen av Polestar-appen er fullført, vil alle fjernfunksjonene være tilgjengelige, for eksempel: 

  • låse eller låse opp bilen med Polestar-appen eller Digital Key
  • aktivere eller deaktivere klimaanlegget fra distanse mens bilen er parkert
  • kontrollere batteriets status og rekkevidde

    Trådløse programvareoppdateringer

    For å unngå problemer forbundet med gammel programvare anbefaler vi deg å ta i bruk ny programvare så snart som mulig. Dette er vår trinnvise veiledning for trådløse oppdateringer (OTA).

    • Nedlasting av en programvareoppdatering mens bilen er i bruk
    Programvarepakken vil bli lastet automatisk ned i bakgrunnen mens du kjører bilen. Pakken er ganske stor og nedlastingen kan ta tid, opptil to timer totalt. Dette medfører ingen kostnader. Hvis du slutter å kjøre før nedlastingen er fullført, vil den automatisk starte igjen neste gang du kjører.

    •Installere en oppdatering
    Når en oppdatering er lastet ned, er det tid for å installere den. Slik gjør du det.

    1. Kontroller at bilen din er ladet til minst 40 %.

    2. Åpne meldingen som forteller deg at oppdateringen er klar til å installeres, og følg instruksjonene.

    3. Forlat bilen, lukk alle dørene og lås den innen noen minutter etter at installeringen er aktivert. Hvis du venter for lenge, vil installeringen bli avbrutt.

    4. Bilen kan ikke startes eller aktivt lades mens programvaren installeres. Dette kan ta opptil 90 minutter.

    5. Vent til installeringen er fullført og bruk deretter bilen som normalt.


    Godt å vite

    Hvis du har behov for å gå inn i bilen mens en installering pågår, må du bruke nøkkelbladet.

    For å unngå forstyrrelser deaktiveres bilens tyverialarm automatisk under installeringen.

    Hvis du får problemer med en nedlasting eller installering, bør du kontakte Polestar Support for å få hjelp.

    Laste ned apper

    Du kan laste ned og installere nye apper når bilen står stille og er koblet til internett. Åpne App-visning, trykk på Google Play og søk etter appen du vil ha. Trykk på installer og følg instruksjonene på skjermen for å gjennomføre installasjonen. Google-kontoen din må være koblet til den nåværende brukerprofilen for å åpne Google Play.

    Sammenkobling av en iPhone

    1. For å koble en iPhone sammen med bilen, må du først aktivere Bluetooth på telefonen.

    2. På midtdisplayet trykkes flisen Koble til telefonen, deretter knappen Koble sammen med ny enhet nederst på skjermen. Skjermen skal nå vise telefonen din på en liste over tilgjengelige enheter.

    3. Trykk for å velge telefonen din, og trykk deretter på knappen Koble sammen for å bekrefte at kodene samsvarer. 

    4. Du må også trykke på Koble sammen på telefonen din, og deretter trykke for å gi tilgang til telefonens kontakter og favoritter. 

    5. Bekreft tilgang til disse tjenestene på midtdisplayet. 

    6. Midtdisplay vil nå be deg om å aktivere meldinger og varsler på telefonen for å tillate meldinger. På telefonen trykkes Polestar under Mine enheter, og slå deretter på Vis varsler. 

    7. På midtdisplayet trykkes Prøv igjen og deretter Tillat for å fullføre sammenkoblingen.

    Nå kan du ringe, sende og motta tekstmeldinger, spille av media direkte gjennom bilens høyttalere, og mer.

    Sammenkobling av en Android-telefon

    1. For å koble en Android-telefon sammen med bilen, må du først aktivere Bluetooth på telefonen.

    2. På midtdisplayet trykkes flisen Koble til telefonen, deretter knappen Koble sammen med ny enhet nederst på skjermen. Skjermen skal nå vise telefonen din på en liste over tilgjengelige enheter.

    3.  Trykk for å velge telefonen, og trykk deretter på knappen Koble sammen for å bekrefte at kodene samsvarer. Du må også trykke på OK på telefonen din. 

    4. Trykk på Ferdig på midtdisplayet for å gi tilgang til telefonen og media.

    5. Trykk deretter på Tillat to ganger på telefonen din for å gi tilgang til kontaktene og meldingene dine.

    6. På midtdisplayet trykkes Tillat for å fullføre sammenkoblingen. 

    Nå kan du ringe, sende og motta tekstmeldinger, spille av media direkte gjennom bilens høyttalere, og mer.

    Starte midtdisplayet på nytt

    Finn Hjem-knappen på midtdisplayet og hold den inne i 20 sekunder. Fortsett å holde knappen inne når skjermen viser en melding. Når skjermen blir svart, kan du slippe knappen. Systemet vil nå vise en melding som viser at den starter på nytt.

    Starte mobildatatilkoblingen på nytt

    Dette er den velkjente "slå den av og slå den på igjen"-metoden. Dersom Polestar 2 mister tilkoblingen til internett, trykk på innstillingsikonet i midtdisplayet og trykk deretter på Nettverk og internett. Trykk deretter for å slå Mobildata av, og trykk på nytt for å slå det på igjen.

    Bruke en Android-telefon som Wi-Fi-sone

    1. I Android-telefonens innstillinger trykkes Nettverk og internett, og deretter på Wi-Fi-sone og internettdeling.

    2. Trykk deretter for å slå på både Wi-Fi-sone og Bluetooth-internettdeling. 

    3. På midtdisplayet åpnes innstillingsmenyen og velg Nettverk og internett. 

    4. Trykk på Wi-Fi for å åpne listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, og velg mobilenheten din ved å trykke på enhetens navn på listen.

    5. Tast deretter inn passordet ditt for å koble deg til systemet.

    Bruke en iPhone som Wi-Fi-sone

    1. I iPhone-innstillingene trykkes Delt internett, og slå på Tillat andre å koble til.

    2. På midtdisplayet åpnes innstillingsmenyen og velg Nettverk og internett.

    3. Trykk på Wi-Fi for å åpne listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, og velg mobilenheten din ved å trykke på enhetens navn på listen.

    4. Tast deretter inn passordet ditt for å koble til.

    Finne ladestasjoner med Google Maps

    For å finne ladestasjoner på ruten din i Google Maps: trykk på ikonet for Google Maps i midtdisplayet og tast inn en adresse eller et sted i søkefeltet. Ruteforslaget vises i blått på kartet. Alternative ruter vises i grått. Trykk på Hjem-knappen, og deretter ladestasjonsikonet i Google Maps-flisen. Kartet viser nå alle ladestasjonene langs ruten du velger.

    Beskytte tilgangen til midtdisplayet med PIN-kode

    Trykk på P2 på midtdisplayet, og deretter hovedflisen for Polestar 2. Trykk på Skjermlås, deretter PIN, og angi PIN-koden. Koden må ha minst fire sifre. Oppgi koden på nytt, og trykk Bekreft. Tilgang til midtdisplayet er nå beskyttet med PIN-kode. Det betyr at du må oppgi PIN-koden for å låse den opp hver gang du setter deg inn i bilen.

    Redusere alarmens følsomhet

    Hvis du vil at alarmen skal være mindre følsom, trykker du på Mer i midtdisplayet, og deretter Låsing. Sett Redusert vern på På. Nå kan du for eksempel la hunden være alene i bilen uten å bekymre deg for at alarmen skal bli utløst.

    Tilbake til oversikt

    Se filmklipp om andre temaer

    Andre tema

    Se filmklipp om sikkerhet

    Sikkerhet
    Polestar © 2021 Alle rettigheter forbeholdt
    Endre sted: