Tilbake til Elektrisk bærekraft

Transparent kommunikasjon om bærekraft

Det er fristende å tenke at vi kan oppnå en bærekraftig og utslippsfri fremtid simpelthen ved å få alle til å kjøre elbil, men virkeligheten er mer komplisert enn som så. Derfor tar Polestar initiativ til økt transparens i hele bilbransjen. Å arbeide for sporbarhet i forsyningslinjen er helt nødvendig for å hindre brudd på menneskerettigheter og miljøskader fra mineralutvinning. Dessuten må vi kommunisere åpent om den virkelige miljøpåvirkningen gjennom hele livsløpet til elbiler, fra produksjon til avhending.

Vi gjør karbonfotavtrykket enklere å forstå

Elbiler produserer selvsagt ikke eksosutslipp, men under produksjonsprosessen oppstår det utslipp. Omfanget til disse utslippene har ikke vært klarlagt. Mangel på transparens i hele bilbransjen gjør det vanskelig å få full klarhet i hvilken miljøpåvirkning elbiler har, og det er bortimot umulig å sammenligne biler fra forskjellige produsenter. Polestar fører an med eksempelets makt ved å publisere karbonfotavtrykket gjennom hele produktets levetid for alle de nye modellene våre fra og med Polestar 2. I tillegg publiserer vi hele metodologien som ligger til grunn for tallene. Vi håper at dette vil gjøre det enklere for folk å forstå hvilken påvirkning elbiler har, slik at de kan ta bevisste kjøpsbeslutninger og motiveres til å lade fornybart.

Karbonavtrykket til Polestar 2 i tall

Tallene nedenfor sammenligner CO2-fotavtrykket gjennom hele livsløpet til Polestar 2 sammenlignet med en Volvo XC40 med konvensjonelt drivstoff. De viser at Polestar 2 har lavere klimapåvirkning gjennom hele livsløpet enn XC40, men også at "å velge grønt" ikke er så enkelt som å bare kjøpe en elbil. Tallene er hentet fra vår egen livsløpsanalyse for Polestar 2. Livsløpsanalysen omfatter utslipp fra materialproduksjon, bilproduksjon og logistikk, bilens bruksfase og avhending.

Les hele rapporten

Disse tallene er bare utdrag. Hvis du vil ha detaljerte opplysninger om alt vi tok for oss i analysen, pluss metodologien den er basert på, kan du laste ned den komplette livsløpsanalysen for Polestar 2.

Last ned hele livsløpsanalysen for Polestar 2

Dette gjelder oss alle

Vi vil at alle bilprodusentene skal bruke den samme metoden til å evaluere og rapportere karbonfotavtrykket til bilene de produserer. Det ville gi forbrukerne informasjonsgrunnlaget som trengs for å ta et ansvarlig valg. Derfor nøyer vi oss ikke med å publisere livsløpsanalysen for Polestar 2; vi gir også en utførlig beskrivelse av metodologien vi har brukt. Mer transparens i hele bransjen er i alles interesse: forbrukere, produsenter og ikke minst miljøet.

Sporbarhet som et verktøy for transparens

Vi legger ned mye arbeid i å forsikre oss om at mineralene vi bruker i batteriene våre, utvinnes på en ansvarlig måte, med full respekt for menneskerettighetene og minimal forurensning. Ved hjelp av programvare fra en av våre strategiske partnere, Circulor, kan vi spore kobolt gjennom hele forsyningskjeden. Det betyr at vi kan stille krav til opphavssted og hvilke metoder som brukes for å utvinne, prosessere og transportere materialet. Takket være denne innovative sporingsmetoden kan vi føle oss trygge på at kobolten vi bruker, faktisk kommer fra gruvene eller gjenvinningsanleggene vi ønsker som leverandører.

Polestar © 2020 Alle rettigheter forbeholdt
Endre sted:

Select your region

Europe

Asia-Pacific