Duurzaamheid

Ons ethisch perspectief

Wij geloven dat ethisch zakendoen de enige juiste keuze is. Niet alleen voor ons bedrijf, ons merk en onze medewerkers, maar ook voor de maatschappij als geheel. Alleen maar regels naleven is niet goed genoeg. Naast onze eigen gedragscode hebben we daarom ook een gedragscode voor onze zakenpartners en een anticorruptiebeleid opgesteld. Verantwoord zakendoen is aan ons allen.

Wij geloven dat ethisch zakendoen de enige juiste keuze is. Niet alleen voor ons bedrijf, ons merk en onze medewerkers, maar ook voor de maatschappij als geheel. Alleen maar regels naleven is niet goed genoeg. Naast onze eigen gedragscode hebben we daarom ook een gedragscode voor onze zakenpartners en een anticorruptiebeleid opgesteld. Verantwoord zakendoen is aan ons allen.

Juist handelen

We willen dat iedereen bij Polestar zich op zijn gemak voelt om vragen of zorgen over ethische kwesties aan de orde te stellen. Onze gedragscode beschrijft in detail het beleid en de praktische stappen die we moeten volgen om ervoor te zorgen dat we handelen volgens de hoogste ethische normen. Dit onderstreept ook het belang van transparante communicatie, integer handelen en het nemen van verantwoordelijkheid.

Lees de volledige gedragscode

Verantwoorde partnerschappen

Polestar zet zich in voor verantwoord ondernemen in de hele waardeketen en wij verwachten hetzelfde engagement van onze zakenpartners. Onze gedragscode voor zakenpartners omvat de eisen en verwachtingen van Polestar met betrekking tot de bescherming van de arbeidsomstandigheden en mensenrechten, de zorg voor het milieu en het integer zakendoen, met inbegrip van een nultolerantiebeleid voor omkoping en corruptie.

Lees de gedragscode van onze zakenpartner

Tegen omkoping en corruptie

Om ervoor te zorgen dat onze zakelijke relaties gebaseerd zijn op vertrouwen, transparantie, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, staan we geen enkele vorm van corruptie of omkoping toe. Polestar-medewerkers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden als zij weigeren steekpenningen en smeergeld te betalen, zelfs niet als dit leidt tot verlies van economische activiteit. We hebben ook duidelijke richtlijnen die ons helpen beoordelen of geschenken, gunsten of gastvrijheid worden aangeboden zonder enige corrupte bedoeling. Ons gebruik van een blokketen om het kobalt dat we in onze wagenaccu's gebruiken te traceren is ook een voorbeeld van hoe we actief samenwerken met onze leveranciers in onze strijd tegen corruptie.

Terug naar de pagina met blikvangers

Klaarheid scheppen over duurzaamheid

Lees er alles over
Polestar © 2021 Alle rechten voorbehouden
Locatie wijzigen: