Kestävä kehitys
Grey background holding three circles in white black and yellow

Polestarin vastuullisuusraportti 2022

Lue koko raportti

Polestarin vastuullisuusraportti 2022

Lue koko raportti

Läpinäkyvyys on vastuullisuutta ja se on olennaisen tärkeää, jotta siirtyminen kestävämpään, sähköiseen liikkumiseen voi tapahtua nopeammin.

Läpinäkyvyys on vastuullisuutta ja se on olennaisen tärkeää, jotta siirtyminen kestävämpään, sähköiseen liikkumiseen voi tapahtua nopeammin.

Koko toimialamme on muututtava ja tämä koskee myös Polestaria. Muutos alkaa muutoksen tarpeen myöntämisestä. Vuoden 2022 vastuullisuusraporttimme keskittyy neljään osa-alueeseen: läpinäkyvyys, kiertotalous, ilmastoneutraalius ja osallisuus. Raportti on rehellinen arvio siitä, missä olemme nyt ja näyttää sen, mihin meidän on päästävä.  

 • Ilmastoneutraalius

  Tämänvuotisessa raportissa on monia syitä optimismiin. Samalla kun kasvamme yrityksenä, arvoketjumme kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt kasvavat. Ponnisteluissamme kasvun ja kasvavien päästöjen välisen suhteen purkamiseksi on kuitenkin nähtävissä joitakin tuloksia. Vuoden aikana kasvihuonekaasut myytyä autoa kohti vähenivät vuoteen 2021 verrattuna, mikä jatkoi edellisvuoden laskusuuntausta. Tämän lisäksi Polestar 0 -projekti houkutteli edelleen kumppaneita, ja näiden kumppanuuksien pohjalta käynnistettiin tärkeitä tutkimushankkeita.

 • Kiertotalous

  Vuonna 2022 ryhdyimme yhdessä Circle Economyn ja STENA Recyclingin kanssa arvioimaan Polestar 2:n vaikutuksia tärkeisiin kiertotalouteen liittyviin kysymyksiin - raaka-aineiden kulutukseen, luonnon monimuotoisuuteen ja kierrätettävyyteen. Tutkimukset johtivat uusiin ehdotuksiin siitä, miten voimme parantaa kunnostusta, uudelleenvalmistusta, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.  

 • Läpinäkyvyys

  Mitä Polestarin valmistaminen vaatii? Tämänvuotisessa vastuullisuusraportissa voit tutustua tarkemmin uusimpaan tuotekohtaiseen vastuullisuusilmoitukseemme. Löydät myös tietoja siitä, miten materiaalien jäljitettävyys on parantunut, sisältäen koboltin, kiilteen, litiumin, nikkelin sekä nahan ja villan.

 • Osallisuus

  Polestar jatkaa toimenpiteitä sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden edistämiseksi sekä ihmisoikeuksien, eettisten liiketoimintakäytäntöjen ja osallistavan asiakaskokemuksen aloilla. Olemme sitoutuneet vastuulliseen liiketoimintaan, joten noudatamme asianmukaisia due diligence -prosesseja, ja käytännesääntömme ovat toimintamme perusta. Esimerkiksi Polestar 2:n ja 3:n osalta olemme sopimuksin varmistaneet, että kaikki suorat tavarantoimittajat sitoutuvat muun muassa tasa-arvoa, työoloja, pakkotyötä ja palkkoja koskeviin vaatimuksiin.

  Lue koko raportti
Polestar © 2023 Kaikki oikeudet pidätetään
JuridiikkaEettisyysYksityisyysEvästeetSaavutettavuusilmoitus
Vaihda sijainti: